dimecres, 20 de març de 2013

La vil·la romana

Les vil·les suburbanes eren costruccions aïllades de les ciutats i que es localitzaven als camps.
Les vil·les també anomenades amb llatí Villa destinaven un espai molt important a les instal·lacions orientades al esbarjo dels propietaris i a la recepció dels visitants. Des de el punt de vista arquitectònic, es procurava integrar la vil·la en el paisatge introduint la natura a la casa a través dels jardins, els pòrtics o la mateixa decoració de les sales principals. 

Les vil·les són llocs on hi ha explotacións angraries i poden exercir de segones residències de families benestans de la ciutat. Aquest edificis van ser construits durant l'imperi romà. Les vil·les eren co mpostes per diferentes parts:
El lloc on habitava el propietari de l'explotació, una construcció reservada per als treballadors o esclaus i per les eines i una part on s'hi elaboraven els productes que s'havien generat a l'explotació de la vil·la.

Hi ha dos tipus de vil·les depenent dels seus usuaris: Vil·les urbanes i vil·les rústiques.

La vil·la urbana, és una segona residència que solament eren usades uns determinats dies de l'any encanvi, les vil·les rústiques eren una espècie de granja-casa i aquestes eren permanentment habitades per els propietaris de la vil·la.