dimecres, 19 de desembre de 2012

Dies de la setmana.


Català
Castellà
Francès
Italià
Rumanès
Euskera
Dilluns
Lunes
Lundi
Lunedi
Luni
Astelehen
Dimarts
Martes
Mardi
Martedi
Marti
Astearte
Dimecres
Miércoles
Mercredi
Mercoledi
Miercuri
Asteazken
Dijous
Jueves
Jeudi
Giovedi
Joi
Ostegun
Divendres
Viernes
Vendredi
Venerdi
Vineri
Ostiral
Dissabte
Sábado
Samedi
Sabato
Sambata
Larunbat
Diumenge
Domingo
Dimanche
Domenica
Duminica
Igande

 
Llatí
Significat
Lunae díes
Dia de la lluna
Martís díes
Dia de Mart
Mercurii díes
Dia de Mercuri
Jovís díes
Dia de Júpiter
Venerí díes
Dia de Venus
Saturno díes
Dia del descans
Solis díes
Dia del Senyor


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada